Trang chủ / Giáo dục / Sẽ có Hiệp hội Giáo dục mầm non ngoài công lập Việt Nam

 

System Manager/ 27-06-2019

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐND (ngày 23-3-2021) của HĐND TP.HCM về sửa đổi bổ sung điểm c, khoản 4.2, điều 2, Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND (ngày 14-6-2014) của HĐND TP.HCM về hỗ trợ giáo dục mầm non, tất cả giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới (kể cả những người trong thời gian tập sự) thuộc biên chế trả lương, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật). 

Cụ thể, giáo viên mầm non mới ra trường được tuyển dụng mới kể từ năm học 2020-2021 đến hết năm học 2024-2025 sẽ được hỗ trợ 100% lương cơ sở/người/tháng trong năm đầu được tuyển dụng, hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng đối với năm thứ hai sau khi được tuyển dụng và hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng trong năm thứ ba sau khi được tuyển dụng.

Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý, các mức hỗ trợ được tính cho cả giáo viên đã được tuyển dụng trong năm học 2018-2019 (mức hỗ trợ 50% lương cơ sở/người/tháng cho năm học 2020-2021) và tuyển dụng mới trong năm học 2019-2020 (mức hỗ trợ 70% lương cơ sở/người/tháng cho năm học 2020-2021 và 50% lương cơ sở/người/tháng cho năm học 2021-2022).

liện hệ với chúng tôi

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố chính sách hỗ …

Bộ GD&ĐT đang thúc đẩy chính sách hỗ trợ các cơ sở…

Ban Vận Động Hiệp Hội Khảo Sát Thực Trạng Các Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non Ngoài Công Lập…

Liên hệ

Ms. Nguyen Hai Linh

Tel: (+84) 848201096

Facebook: facebook.com/hiephoigiaoducmamnonngoaiconglapvn

Email: banthuky@mamnonvietnam.vn

LinkedIn:Vietnam Association for Non-public Preschool Education (VANPPE)