Blog Single

Ban Vận Động Hiệp Hội Khảo Sát Thực Trạng Các Cơ Sở Giáo Dục Mầm Non Ngoài Công Lập Trong Mùa Dịch Bệnh Do Virus Covid-19

Kính gửi anh/chị chủ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập,

Căn cứ Quyết định Số 1617/QĐ-BGDĐT ngày 07/06/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Giáo dục Mầm non Ngoài công lập Việt Nam (Ban vận động Hiệp hội);

Chỉ từ tối ngày 19/02/2020 đến chiều ngày 21/02/2020, đã có gần 500 cơ sở GDMN NCL tham gia khảo sát, cho thấy thực trạng về ảnh hưởng của đợt nghỉ dài do dịch bệnh do virus Covid-19 tới hoạt động của các cơ sở trên nhiều phương diện:

 ▪ Học sinh nghỉ học, các cơ sở không có nguồn thu, trong khi vẫn phải chi trả chi phí thuê mặt bằng, lương giáo viên, đóng bảo hiểm xã hội,…

 ▪ Với những cơ sở giáo dục có ít tiềm lực tài chính, ảnh hưởng của dịch bệnh càng lớn. Đặc biệt, các cơ sở GDMN mới thành lập đang đối mặt với nguy cơ không thể tuyển sinh sau khi hết dịch, bù lỗ kéo dài và nguy cơ giải thể cao.

 ▪ Giáo viên mầm non chỉ nhận mức lương cơ bản, thậm chí một số nơi giáo viên phải nghỉ không lương. Nhiều chủ trường cho biết họ đã phải tính đến giải pháp cắt giảm nhân sự. Thị trường tuyển dụng giáo viên dự kiến nhiều biến động, dẫn tới sự thiếu ổn định của các cơ sở để đảm bảo sẵn sàng đón trẻ quay lại trường sau khi hết dịch.

Để có cơ sở khoa học và đánh giá khách quan tác động của dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra với ngành mầm non nói chung và các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nói riêng, Ban vận động thành lập Hiệp hội Giáo dục Mầm non Ngoài công lập Việt Nam tiến hành khảo sát thực trạng ảnh hưởng của dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra từ đó hiểu được thực tế xử lý của các cơ sở cũng như mong muốn hỗ trợ của các cơ sở.

▪ Vui lòng thực hiện khảo sát tại Link khảo sát

▪ Thời gian kết thúc khảo sát: 21h00 ngày 23/02/2020

Từ kết quả khảo sát, Ban vận động Hiệp hội sẽ có báo cáo thực trạng và đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố cũng như các tổ chức tài chính, các công ty đang cung cấp dịch vụ/sản phẩm cho ngành mầm non và phụ huynh học sinh trước ngày 26/02/2020 để các đơn vị chung tay góp sức hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập vượt qua thời điểm khó khăn này.

Sau khi có phúc đáp từ các đơn vị, thông tin sẽ được công khai trên website và fanpage của Ban vận động Hiệp hội.

Trân trọng cảm ơn!