Blog Single

Thành lập Hiệp hội Giáo dục mầm non ngoài công lập Việt Nam

Lễ ra mắt và tuyên bố quyết định thành lập Ban vận động Hiệp hội Giáo dục Mầm non Ngoài công lập Việt Nam sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 2/7/2019.

Theo Bộ GD&DDT, Ban Vận động có nhiệm vụ vận động công dân, tổ chức đăng ký tham gia Hiệp hội, hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập Hiệp hội theo quy định tại điều 7, Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Ban Vận động này sẽ tự giải thể khi đại hội bầu ra ban lãnh đạo của Hiệp hội.

Thành lập Hiệp hội Giáo dục mầm non ngoài công lập Việt Nam - 1

Việc thành lập Hiệp hội nhằm gắn kết các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) ngoài công lập để cùng tổ chức thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non, tăng cường năng lực của các cơ sở GDMN ngoài công lập trên cả hai phương diện: Quản lý, vận hành và nghiệp vụ GDMN, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.

Hiệp hội thực hiện các chức năng: Tập huấn và cập nhật các phương pháp GDMN đến các cơ sở GDMN một cách đồng bộ và rộng khắp; Tư vấn vận dụng các phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ hiệu quả vào việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phù hợp với đặc thù địa phương, vùng miền.

Hướng dẫn xây dựng quy trình quản trị, quản lý, xây dựng các quy định và hướng dẫn công việc trong nhà trường; Hướng dẫn công tác truyền thông, nâng cao hiệu quả tuyển sinh của cơ sở GDMN ngoài công lập; Hỗ trợ định hướng các cơ sở GDMN ngoài công lập phát triển thành hệ thống GDMN theo các chuẩn chuyên nghiệp;

Tăng cường và mở rộng hợp tác quốc tế giữa Hiệp hội mầm non ngoài công lập Việt Nam với các tổ chức quốc tế.

Được biết, đại diện cho các cơ sở GDMN ngoài công lập là thành viên của Hiệp hội tham gia giám sát, phản biện các chính sách của Nhà nước liên quan đến GDMN ngoài công lập.