SỨ MỆNH CỦA HIỆP HỘI

Hiệp hội Giáo dục Mầm non Ngoài công lập Việt Nam là tổ chức xã hội của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập (GDMN NCL) cấp quốc gia, có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Hiệp hội hoạt động nhằm mục đích:
– Gắn kết các cơ sở GDMN ngoài công lập để cùng nhau phát triển, cùng nhau tổ chức thực hiện mục tiêu Giáo dục Mầm non do Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định vì sự phát triển bền vững, chất lượng và hiệu quả giáo dục mầm non.
– Tăng cường năng lực của các cơ sở GDMN ngoài công lập trên cả hai phương diện: quản lý, vận hành và nghiệp vụ GDMN, để chăm sóc, giáo dục tốt thế hệ trẻ theo hướng kế thừa và phát triển các tiêu chuẩn áp dụng trong ngành.
– Nâng cao năng lực quản trị các cơ sở GDMN NCL một cách toàn diện và rộng khắp, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế.
– Đại diện cho các cơ sở GDMN ngoài công lập là thành viên của Hiệp hội tham gia giám sát, phản biện các chính sách của Nhà nước liên quan đến GDMN ngoài công lập. Nguyên tắc hoạt động của Hiệp hội:
– Tự nguyện, tự quản;
– Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch;
– Tự bảo đảm kinh phí hoạt động;
– Không vì mục đích lợi nhuận;
– Chấp hành Hiến pháp, Pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước đối với hoạt động hội.

Liên hệ

Ms. Nguyen Hai Linh

Tel: (+84) 848201096

Facebook: facebook.com/hiephoigiaoducmamnonngoaiconglapvn

Email: banthuky@mamnonvietnam.vn

LinkedIn:Vietnam Association for Non-public Preschool Education (VANPPE)

Bạn thấy bài viết hữu ích? Hãy cho chúng tôi phản hồi.

Vui lòng bấm vào ngôi sao để đánh giá

Đánh giá trung bình 0 / 5. Số phiếu bầu: 0

Chưa có đánh giá nào cho bài viết này. Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết nhé!