TIN VUI: CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 103/NQ-CP 2022 HỖ TRỢ CÁN BỘ TRONG CƠ SỞ GDMN, GDTH NGOÀI CÔNG LẬP GẶP KHÓ KHĂN DO COVID-19 

Trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với ngành Giáo dục, đặc biệt là giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học ngoài công lập, Chính phủ quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thông qua Nghị quyết 103/NQ-CP 2022. 

Với mục tiêu hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, giúp ổn định đội ngũ, tránh đứt gãy nguồn cung ứng nhân lực có kinh nghiệm cho các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập, bảo đảm an toàn cho trẻ em và học sinh, giúp phụ huynh có con trong độ tuổi mầm non, tiểu học yên tâm tham gia lao động, góp phần để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo đời sống và an sinh xã hội, nội dung hỗ trợ của Nghị quyết bao gồm: 

1. Đối tượng: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình tư thục, dân lập; cơ sở giáo dục tiểu học tư thục; trường mẫu giáo, mầm non SOS, trường tiểu học Hermann Gmeiner trong hệ thống Làng trẻ em SOS Việt Nam được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục ngoài công lập). 

2. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được hưởng chính sách khi bảo đảm các điều kiện sau: 

– Là người đang làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trước khi cơ sở phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; 

– Nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021; 

– Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP do không tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc; 

– Có xác nhận làm việc tại cơ sở giáo dục ngoài công lập (bao gồm cơ sở giáo dục ngoài công lập đã làm việc trước đây hoặc cơ sở giáo dục ngoài công lập khác trong trường hợp cơ sở giáo dục ngoài công lập trước đây làm việc không hoạt động trở lại) ít nhất hết năm học 2021 – 2022. 

>> Toàn văn Nghị quyết 103/NQ-CP 2022: 

https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-quyet-103-nq-cp-2022-chinh-sach-ho-tro-can-bo-trong-co-so-gdmn-gdth-ngoai-cong-lap-gap-kho-khan-do-covid-19-227900-d1.html?gidzl=KjU812e6qafOm8uA91hIJbh5Z04-IuL1GvU93srAqKqMbDW9Q1dHJXB9YW4z4DSIHvtV0cDAw6rsAGRGHG

——————–  

Hiệp hội Giáo dục mầm non Ngoài công lập Việt Nam  

▪️ Website: https://mamnonvietnam.vn/  

▪️ Hotline: 0848 201 096  

▪️ Email: banthuky@mamnonvietnam.vn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *