Hiệp hội Giáo dục Mầm non Ngoài công lập Việt Nam đã trình bày báo cáo tham luận tại Hội thảo “Tham vấn chuyên môn về chính sách nhà giáo trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhà giáo người nước ngoài tham gia các hoạt động giáo dục tại Việt Nam” 

Ngày 24/06/2022, tại trường Đại học Hoa Sen, số 08 Nguyễn Văn Tráng, phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt Ban chấp hành Hiệp hội Giáo dục Mầm non Ngoài công lập Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội PGS.TS. Đinh Thị Kim Thoa và cố vấn cao cấp NGND.TS Đặng Huỳnh Mai đã tham dự Hội thảo tham vấn chuyên môn về chính sách nhà giáo trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập, nhà giáo người nước ngoài tham gia các hoạt động giáo dục tại Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

Hội thảo được chủ trì bởi Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, các Vụ/Cục chuyên môn thuộc Bộ, Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng các Đại biểu tham dự: Đại diện một số Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục ngoài công lập các cấp học mầm non, phổ thông, đại học; một số tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam và các chuyên gia.  

Các nội dung trong Báo cáo tham luận được đề cập tại Hội thảo bao gồm: 

– Trình bày về tình hình đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non tại địa phương/cơ sở giáo dục. 

– Đánh giá thực trạng hệ thống chính sách, pháp luật, thực trạng công tác quản lý nhà nước đối với đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập tham gia các hoạt động giáo dục tại địa phương/cơ sở giáo dục: Các quy định hiện hành về quản lý nhà nước đối với đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập tham gia các hoạt động giáo dục tại Việt Nam; Các chính sách riêng của địa phương/cơ sở giáo dục đối với giáo viên mầm non ngoài công lập tham gia các hoạt động giáo dục trên địa bàn; Khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước đối với đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập tham gia các hoạt động giáo dục tại địa phương/cơ sở giáo dục. 

– Kiến nghị, đề xuất về giải pháp để quản lý đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập tham gia các hoạt động giáo dục tại địa phương/cơ sở giáo dục; Chính sách dự kiến đề xuất trong Luật Nhà giáo (nếu được ban hành) để quản lý, phát triển đội ngũ giáo viên mầm non ngoài công lập tham gia các hoạt động giáo dục tại Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Hiệp hội Giáo dục Mầm non Ngoài công lập Việt Nam cũng chủ động đề xuất một số vai trò mà Hiệp hội tự thấy có thể đảm nhiệm được, với mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng Giáo dục mầm non Ngoài công lập và đảm bảo chất lượng của các cơ sở Giáo dục mầm non Ngoài công lập.

——————– 

Hiệp hội Giáo dục mầm non Ngoài công lập Việt Nam 

Website: https://mamnonvietnam.vn/ 

Hotline: 0848 201 096 

Email: banthuky@mamnonvietnam.vn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *