Hiệp hội Giáo dục mầm non Ngoài công lập Việt Nam tham dự “Hội nghị Tổng kết năm học 2021 – 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non”

Thực hiện Kế hoạch 1043/KH-BGDĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 19/08/2022 vừa qua, Hiệp hội Giáo dục mầm non Ngoài công lập Việt Nam đã tham dự “Hội nghị Tổng kết năm học 2021 – 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 đối với giáo dục mầm non” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

Tham dự Hội nghị gồm có các đại biểu từ các tổ chức: Tổ chức Unicef Việt Nam, tổ chức VVOV, tổ chức Plan , tổ chức Child Fund , tổ chức Save The Children, Hiệp hội giáo dục mầm non ngoài công lập, Trung tâm Truyền thông, Bộ GDĐT, Báo Giáo dục Thời đại. 

Tại Hội nghị, bên cạnh việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 đối với GDMN, lãnh đạo Bộ và các đại biểu cũng trình bày tham luận, thảo luận với các chủ đề: 

1- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ em đáp ứng yêu cầu của chương trình GDMN trong bối cảnh mới; 

2- Một số mô hình hoạt động nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; 

3- Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình GDMN thông qua việc triển khai hiệu quả Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” (Kế hoạch số 626/KH-BGDĐT); 

4- Thực hiện (Nghị định 105/NĐ-CP) và ban hành chính sách địa phương; 

5- Phát triển mạng lưới trường, lớp MN phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế; 

6- Phát triển đội ngũ GVMN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; 

7- Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng PCGDMNTNT, khuyến khích các địa phương có điều kiện thực hiện PCGDMN cho trẻ em mẫu giáo; 

8- Thực hiện Đề án “Tăng cường chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số gia đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”; 

9- Hỗ trợ phát triển GDMN vùng khó khăn và vùng có khu CN; tăng cường quản lý, hỗ trợ nâng cao chất lượng nhóm, lớp độc lập tư thục; 

10. Tăng cường ứng dụng CNTT, CĐS trong quản lý nhà trường và thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. 

——————–  

Hiệp hội Giáo dục mầm non Ngoài công lập Việt Nam  

▪️ Website: https://mamnonvietnam.vn/  

▪️ Hotline: 0848 201 096  

▪️ Email: banthuky@mamnonvietnam.vn 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *